Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag - logo design: Jan Roald

Jaktområde Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag

Detaljkart hvor eiendommer som ikke er med i Utmarkslaget er markert uten farge, gyldig fra august 2021. Med forbehold om feil og mangler. Se inatur for nyeste oppdaterte kart.


Denne side oppdatert søndag 21.august 2022 klokka 17:42