Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag

 

Jaktområde


Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag
Klikk på kartet for større kart

Til venstre finner du et detaljkart som viser utmarkslagets område, med grensen tegnet inn med tykk rød strek.

Arnøy og Laukøy er inndelt i lokale utmarkslag som vist på oversiktskartet nederst. De fleste områdene har salg av jaktkort.

OBS: Grensene mellom utmarkslagene er ikke eksakt inntegnet på dette kartet! Det finnes også eiendommer innenfor hvert utmarkslagsområde som ikke inngår i utmarkslaget, dette skal gå fram av informasjon på iNatur sine salgssider. For å jakte på private eiendommer utenfor utmarkslagene må man ha tillatelse fra hver enkelt grunneier.


Arnøy og Laukøy
Klikk på kartet for større kart
Detaljkart hvor eiendommer som ikke er med i Utmarkslaget er markert (uten farge eller med skravering), fra August 2019.
Klikk på kartet for større kart

Denne side oppdatert fredag 23.august 2019 klokka 20:29