Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag

 

Siste nytt:
28.8.2017:
Orrfugljakt er ført inn i jaktreglene for sesongen 2017-18.
21.7.2017:
Årsmøte 2017
Protokoll fra årsmøte 2017 . Innkalling og årsmøtedokumenter 2017
20.7.2017:
Årsmøte 2017
Det kommer en representant fra reinbeitedistriktet og orienterer om reindrifta på Arnøya
21.10.2016:
Styremøte 2016-09-16
Referat fra styremøte 2016-09-16
19.10.2016:
Rypetelling 2016
I august ble det utført rypetelling, rapport er klar.
Les mer...


Foto: Odd Thomassen (2016)

Akkarvik & Sør-Rekvika Utmarkslag er en sammenslutning av grunneiere og rettighetshavere i området rundt Trolltind på Arnøya. Utmarkslagets formål er forvaltning av naturressursene i området.
Laget ble stiftet 11. august 2001.

Organisasjonsnr. 990 601 321
Kontaktadresse: utmarkslaget(krøllalfa)akkarvik.no

Denne side oppdatert mandag 28.august 2017 klokka 20:41